ALFI - dispuut - programma - bulletin - archief - abstracts - zoek - links - contact

ALFI

Wij zijn het dispuut van de Alumni Vereniging van de Faculteit Filosofie (ALFI) van de Rijkuniversiteit te Groningen.
ALFI is opgericht in december 1997.

ALFI onderhoudt de band tussen haar leden, de filosofische faculteit en andere organisaties, waaronder Stuff, de verenigin g van filosofiestudenten, de Groninger Stichting voor Wijsbegeerte en filosofisch café Philos. ALFI behartigt de maatschappelijke belangen van haar leden en bevordert hun wetenschappelijke belangstelling.

Leden van de Vereniging ontvangen jaarlijks het Alumni Bulletin met nieuws, boekbesprekingen en dispuutverslagen. Het Bulletin is on-line beschikbaar.

Vanaf 2009 publiceren ALFI-leden bijdragen in Qualia, het fraaie blad van de studentenvereniging Stuff, waarmee ook een intensievere samenwerking gezocht wordt voor het gezamelijk organiseren van wijsgerige evenementen.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum heeft ALFI de bundel ‘Stokpaardjes’ uitgegeven met bijdragen van de leden. Ter gelegenheid van het tweede lustrum zag het boekje 'Wijsgerige Miniaturen' het licht.
  
Beide boekjes zijn verkrijgbaar via het secretariaat van de ALFI. Andere publicaties van de leden zijn te bekijken op deze website, de RUG website en op de eigen sites van verscheidene leden.

Één keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd, gevolgd door een lunch en een lezing. De lezing is toegankelijk voor alle afgestudeerden filosofie, medewerkers en studenten van de filosofische faculteit en donateurs van de Groninger Stichting voor Wijsbegeerte. De ALFI-lezing is inmiddels gehouden door onder meer John North, met als onderwerp ‘On reading a painters mind’, J.J.A. Mooij over ‘Hoe oud is de tijd’, S.J. Doorman over ‘Is er relevantie van de hedendaagse biologie voor filosofen?’, Lolle Nauta over ‘De heuristische waarde van exemplarische situaties bij het interpreteren van filosofische teksten’, Piet Steenbakkers over ‘Spinoza’, Hans Harbers over ‘Weg met de mens. Het humanisme voorbij.’, Theo A.F. Kuipers ‘Filosoferen over begrippen, intuïties en paradoxen', Erik C.W. Krabbe over 'Strategische manoeuvres in wiskundige bewijzen' en Fred Keijzer over 'Filosofie van de Toekomst - over nut en noodzaak van sciencefiction.'

Deze website is voornamelijk gewijd aan de activiteiten van het ALFI dispuut.
Voor recente ALFI informatie verwijzen we u naar de ALFI-pagina's op de RUG site

made by T&O
hosted by T&O
ALFI - dispuut - programma - bulletin - archief - abstracts - zoek - links - contact
sitemap